Share |

SEURAN SYYSKOKOUS
siirtyy kevääseen 2021 

 Jäsenet kutsutaan täten syyskokoukseen 2020 -
  -  pidetään keväällä 2021

 Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

-----
-----
6§     Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta

7§     Päätetään mahdollisista palkkioista ja matkakustannuksista 

8§     Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle    

9§     Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
         yhdistyksen puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
 

10§   Päätetään tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettamisesta ja
         kokoonpanosta sekä vahvistetaan jaostojen puheenjohtajat
 

11§   Valitaan yhdistyksen edustajat piirin kokouksiin ja yhdyshenkilöt muiden
         yhteisöjen kanssa tapahtuvaa yhteistoimintaa varten
 

12§   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille sijaiset seuraavaksi
         toimintavuodeksi tarkastamaan yhdistyksen tilinpitoa ja hallintoa  

13§   Käsitellään liittohallituksen syyskokoukselle esittämät asiat

14§   Käsitellään johtokunnan syyskokoukselle sääntöjenmukaisesti tekemät aloitteet

15§   Käsitellään jäsenten syyskokoukselle sääntöjenmukaisesti tekemät aloitteet

----------------------------------------------