Share |

Tukholman Suomalainen Seura / Finska Föreningen i Stockholm
Snickarbacken 2
111 83 STOCKHOLM

Puh./Telefon: 070 3731894

Puheenjohtaja/Ordförande: Seija Sjöstedt, email: seija32@hotmail.com

Kotisivu/Hemsida:  www.tukholmanss.com

E-posti: tukholmanss@hotmail.com

Plusgiro: 700548-1

Jäsenmaksut/Medlemsavgifter: Aikuiset/Vuxna 250 kr,
yli 65 v./år 200 kr, 7-19 v./år 50 kr, alle/under 7 v./år vanhemman kanssa/med föräldern.