Tukholman Suomalainen Seura on perustettu jo 1894. Se on vanhin toimiva suomalaisseura Ruotsissa ja koko Euroopassa.
TSS on yhdistys, joka järjestää erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuritapahtumia kaikenikäisille ruotsinsuomalaisille.
TSS toimii myös etujärjestönä, joka valvoo Ruotsin vähemistölain toteuttamista Tukholmassa. TSS on Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton jäsenyhdistys.
***Finska Föreningen i Stockholm grundades redan 1894. Den är den äldsta finska föreningen i Sverige och i hela Europa.
Föreningen anordnar fritidsaktiviteter och kulturhändelser för sverigefinnar i alla åldrar.
Föreningen är också en intresseorganisation som övervakar att den svenska minoritetslagen efterföljs i Stockholm. Finska Föreningen i Stockholm är också medlem i Sverigefinska Riksförbundet.